Raakt een van je medewerkers arbeidsongeschikt of werkloos? Door middel van de PAWW-regeling zorg je ervoor dat de medewerker na afloop van de WW of WGA een aanvullende uitkering ontvangt. Deze aanvulling moet je als werkgever of branche zelf regelen. Dit loopt dus niet via het UWV. In dit artikel leggen we uit hoe de regeling precies werkt.

Wat is de PAWW-regeling?

De PAWW-regeling is opgezet voor werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt en die na het vangnet van de WW of loongerelateerde WGA, nog niet terug aan het werk kunnen gaan.

Na afloop van de WW of loongerelateerde WGA-uitkeringen kan de medewerker recht hebben op een aanvulling vanuit de Stichting PAWW (SPAWW). Dit staat voor Stichting Private Aanvulling WW & WGA.

Deze stichting is opgericht in 2016. In dat jaar werd de WW en WGA-uitkering gekort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar.

SPAWW zorgt ervoor dat er een extra aanvulling mogelijk is voor (ex-)werknemers die aan de voorwaarden voldoen van maximaal 14 maanden.

De (ex-)werknemers hebben alleen aanspraak op een aanvulling als de werkgever of bedrijfssector is aangesloten bij de PAWW.

Waarom bestaat deze regeling?

De PAWW-regeling is ingevoerd ter compensatie van de bezuinigingen op de WW en loongerelateerde WGA-uitkeringen in 2016.

Hoe werkt de regeling voor (ex-)werknemers?

Een (ex-)werknemer heeft mogelijk recht op een aanvulling van Stichting PAWW als er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan:

Bij arbeidsongeschiktheid als de werkgever is aangesloten bij SPAWW en als de loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) binnenkort stopt.

Bij ontslag zijn er meer voorwaarden:

   • De werknemer heeft minimaal 10 jaar gewerkt;
   • Zijn of haar laatste werkgever was aangesloten bij Stichting PAWW op het moment van ontslag;
   • De werknemer heeft aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering ontvangen;
   • De WW stopt binnenkort;
   • Na beëindiging van de WW-uitkering is de ex-werknemer nog steeds werkloos.


De uitkering aanvragen

De (ex-)werknemer moet de aanvulling zelf aanvragen bij SPAWW, in de periode van één maand voor het aflopen van de uitkering tot uiterlijk één week erna.

Hoe werkt de regeling voor werkgevers?

Werkgevers kunnen zich aanmelden bij Stichting PAWW om de aanvulling te regelen voor hen werknemers. Dit kan ook gedaan worden door sectoren, branches en decentrale CAO-partijen.

De regeling moet door de werkgever in de arbeidsvoorwaarden of CAO worden geregeld.

Als de werkgever aangesloten is bij de stichting, wordt op het loon van de werknemer de PAWW-bijdrage ingehouden. De bijdrage is in 2022 0,20% van het brutoloon, gemaximeerd op het maximumpremieloon per maand.

Deze inhouding wordt door de werkgever gestort in het landelijke PAWW-fonds. Dit gebeurt door middel van een periodieke aangifte en afdracht.

PAWW-bijdrage 2023 naar 0,15%

Het bijdragepercentage is voor 2023 verlaagd. Als werkgever mag je voor de aangifte over januari 2023 uitgaan van een bijdragepercentage van 0,15%. Deze daling komt onder andere door de aanhoudende lage werkloosheid.

Hoe hoog is de PAWW-uitkering?

De hoogte van de uitkering wordt berekend door het dagloon te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in de maand en het uitkeringspercentage.

paww-uitkering-berekening

Overige punten

De aanvulling van Stichting PAWW is voor 14 maanden. Het wordt namelijk gezien als een overbrugging. Ze adviseren dan ook bij aanvraag van de PAWW alvast de vervolguitkering aan te vragen bij het UWV of gemeente. Dit kan de IOW, IOAW of bijstand zijn.

Hulp nodig bij de salarisadministratie?

Heb je een vraag over het voeren van je salarisadministratie? Onze payrollspecialisten staan voor je klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze payroll services.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Ontdek onze laatste artikelen