Terug naar het overzicht

werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

Nieuwe NOW-regeling vervangt werktijdverkorting

De gevolgen van het coronavirus op onze economie worden steeds groter. Tot voor kort domineerde de term werktijdverkorting de actualiteitenrubrieken. De regeling Werktijdverkorting (wtv) is echter sinds 17 maart stopgezet en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): een tegemoetkoming voor omzetverlies voor werkgevers.

Waarom is de regeling wtv afgeschaft?

Door het coronavirus hebben werkgevers de afgelopen weken ten eerste een zeer groot beroep gedaan op de regeling wtv. Ten tweede is de regeling wtv onvoldoende toegesneden op de ingrijpende gevolgen van het coronavirus voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Tot slot wil het kabinet meer werkgevers sneller financieel tegemoet kunnen komen. De nieuwe NOW-regeling is hier geschikter voor dan de wtv-regeling. Dit betekent dat u sinds 17 maart ook geen werktijdverkorting meer voor uw werknemers kunt aanvragen.

Hoe lang blijft de lopende werktijdverkorting van kracht?

Reeds toegekende vergunningen voor werktijdverkorting blijven van kracht tot de oorspronkelijke einddatum. Als de vergunning afloopt, moet u vanaf dat moment gebruik maken van de NOW-regeling.

Wat houdt de NOW-regeling in?

De NOW-regeling is een tegemoetkoming voor geleden omzetverlies voor werkgevers, ten gevolge van het coronavirus. Het gaat om een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. Hiervoor ontvangt u van het UWV een voorschot. Doel van het voorschot is dat u werknemers met een vast en flexcontract kunt blijven doorbetalen. In dit kader is belangrijk dat u niet de hoge WW-premie betaalt voor uw vaste werknemers die u in de komende periode vanwege het coronavirus meer dan 30% laat overwerken.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de terugval in omzet, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van uw totale loonsom;
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van uw totale loonsom;
  • Als 25 van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van uw totale loonsom.

U vraagt deze tegemoetkoming aan bij UWV. Op basis van uw aanvraag verstrekt het UWV u een voorschot à 80% van de verwachte tegemoetkoming. Uw werkelijke omzetdaling stelt het UWV achteraf vast.

Aan welke voorwaarden is de NOW-regeling gebonden?

Bij de aanvraag committeert u zich als werkgever aan de volgende zaken:

  • U mag gedurende de looptijd van de tegemoetkoming géén ontslag voor uw werknemers aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • U verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  • De looptijd van de tegemoetkoming is in ieder geval 3 maanden, met mogelijkheid tot nog eens 3 maanden verlenging (eventueel onder andere voorwaarden);
  • U betaalt het volledige loon door aan de betrokken werknemers.

Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Hoe helpt Salure?

Salure denkt graag met u mee in deze moeilijke tijd en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is over de NOW-regeling, bekijken we graag hoe we u met aanvullende dienstverlening het beste kunnen ondersteunen.

Uw salarisadministratie uitbesteden aan een specialist van Salure? Bel 0182 – 543 643 of mail naar info@salure.nlVolg ons en deel dit berichtVolg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht