Terug naar het overzicht

coronavirus

Het coronavirus: Salure is voorbereid, wat kunt u doen?

In december 2019 brak een nieuw coronavirus uit. Ook in Nederland worden steeds meer besmettingen geconstateerd. Dat is niet alleen erg vervelend voor de betrokken personen; ook de economische gevolgen van het coronavirus zijn nu al aanzienlijk. Salure heeft zich dan ook goed voorbereid op de mogelijke gevolgen van een grotere uitbraak. Zo kunnen wij de voortgang van onze dienstverlening te allen tijde garanderen. Want, calamiteit of niet, de lonen van uw medewerkers moeten gewoon worden betaald.

 

Welke maatregelen heeft Salure getroffen?

Bij Salure zijn we ons bewust van het grote belang van de continuïteit van onze processen, ook in geval van calamiteiten. Naast de nodige voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne, hebben alle medewerkers de beschikking gekregen over een thuiswerklaptop. Mocht er tijdelijk niet meer vanuit ons kantoor in Gouda gewerkt kunnen worden vanwege besmettingsgevaar, of moet een medewerker onverhoopt in quarantaine, dan kunnen de werkzaamheden vanuit huis worden hervat.

Alle data van Salure is opgeslagen in een extra beveiligde cloud. Medewerkers hebben met goed beschermde apparatuur vanuit ons kantoor in Gouda en vanuit huis toegang tot de benodigde gegevens. Zodoende kunnen wij de voortgang van onze diensten in hoge mate garanderen. Ook als het coronavirus zich verder verspreidt, gaat de dienstverlening van Salure door. We houden ons aan alle bestaande ISO 27001 procedures. De beveiliging is goed op orde dankzij twee-staps-verificatie, versleutelde data en onze systemen worden 24/7 gemonitord.

 

Wat kunt u als werkgever doen?

Als werkgever kunt u natuurlijk geconfronteerd worden met de gevolgen van het coronavirus. Medewerkers kunnen daadwerkelijk besmet raken en zich ziek melden, maar er zijn ook andere scenario’s denkbaar. Mogen werknemers bijvoorbeeld weigeren om naar kantoor te komen als zij vrezen voor besmettingsgevaar? Wat te doen als een werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt? Bent u als werkgever verplicht om preventieve maatregelen in uw bedrijf te treffen tegen het coronavirus? Zo maar enkele vragen waar u mee te maken kunt krijgen.

Om met de laatste vraag te beginnen: ja, u bent als werkgever verplicht om preventieve maatregelen op de werkvloer te nemen tegen het coronavirus. Dit valt onder uw plicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Zorg dat er desinfecterende zeep op de toiletten en elders in uw bedrijf aanwezig is.
Attendeer uw werknemers bovendien in elk geval op het opvolgen van de volgende drie maatregelen:

  • Regelmatig handen wassen;
  • Het gebruik van papieren zakdoekjes;
  • Niezen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog.

 

Vragen en antwoorden over het coronavirus op de werkvloer

Vraag: Stel dat een werknemer bang is een besmetting met het coronavirus op te lopen in uw bedrijf. Mag hij dan weigeren om naar het werk te komen?

Antwoord: Dit mag alleen als de werknemer een gegronde reden heeft. Alleen bang zijn voor besmetting is niet genoeg. Als de werknemer weigert om naar kantoor te komen, kunt u beslissen om het loon tijdelijk stop te zetten, er is dan sprake van werkweigering. U moet uw medewerker hier wel over informeren. De situatie verandert echter als een collega net is teruggekomen van een verblijf in een risicogebied. U moet in dit geval een passende oplossing zoeken met uw werknemer, bijvoorbeeld thuis werken.

Vraag: Moet u het loon doorbetalen van een werknemer die door een besmetting met het coronavirus niet op het werk kan komen?

Antwoord: Dit hangt van de specifieke situatie af. Bij ziekte van uw werknemer (al dan niet door het coronavirus) gelden de normale regels rondom ziekteverlof. Uw werknemer moet zich ziek melden en u zal waarschijnlijk een bepaald deel van het loon moeten doorbetalen. Dit hangt onder andere af van de cao die van toepassing is. Als uw werknemer willens en wetens naar een risicogebied afreist, geldt echter geen loondoorbetalingsplicht. De werknemer is dan zelf verantwoordelijk voor het genomen risico. Is de werknemer echter op vakantie in een gebied zonder negatief reisadvies of op zakenreis en raakt hij besmet, dan moet u het loon wel doorbetalen. Moet uw werknemer in quarantaine nadat hij op de werkplek besmet is geraakt met het coronavirus? Dan moet het loon ook worden doorbetaald.

Vraag: Kan een werknemer die besmet is calamiteitenverlof opnemen?

Antwoord: Nee, dit is niet mogelijk. Een besmette werknemer moet minimaal 14 dagen in quarantaine. Calamiteitenverlof is alleen toegestaan bij kortdurende calamiteiten, zoals een ziek kind of ernstige lekkage thuis. Quarantaine duurt per definitie langer dan toegestaan is voor calamiteitenverlof.

Vraag: Kunt u een beroep doen op werktijdverkorting omdat u tijdelijk minder werk heeft?

Antwoord: Dit is onder voorwaarden mogelijk. Er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere situatie van overmacht, waardoor er tijdelijk minder werk is. De toestemming wordt afgegeven voor een periode van maximaal 6 weken.  De totaal toegestane duur van de werktijdverkorting bedraagt 24 weken. De aanvraag dient u in bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vraag: De aanvraag voor werktijdverkorting is afgekeurd, wat nu?

Antwoord: Als de aanvraag voor werktijdverkorting wordt afgekeurd, houdt de werkgever wel loondoorbetalingsplicht. Als het doorbetalen van het loon niet lukt door de financiële gevolgen van het coronavirus, kan de werkgever ontslag voor de betreffende medewerker aanvragen. De ontslagen werknemer kan via het UWV een uitkering krijgen. Het toekennen van deze uitkering duurt echter lang: meestal tussen de vier en zes weken exclusief de opzegtermijn. Al deze tijd heeft u als werkgever loondoorbetalingsplicht. Bovendien mist u een werknemer. Het moge duidelijk zijn: werktijdverkorting is de beste optie, aangezien uw medewerker gewoon in dienst blijft en eventuele aanvulling vanuit het UWV een stuk sneller is geregeld.

 

Wilt u meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten die het coronavirus mogelijk met zich meebrengt? Schakel dan een arbeidsrechtdeskundige in.
Voor aanpassingen in uw loonadministratie of vragen omtrent het verwerken hiervan. Neem contact op met Salure: 0182 – 543 643 of info@salure.nl.Volg ons en deel dit berichtVolg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht