Terug naar het overzicht

Model jaaropgave 2010 beschikbaar

Elke werkgever heeft de plicht aan het einde van het jaar zijn medewerkers een jaaropgaaf te verstrekken. De belastingdienst biedt een handige model jaaropgaaf als hulpmiddel.

Model jaaropgaaf 2010

De jaaropgaaf moeten alle gegevens staan die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. U neemt daarbij zo veel mogelijk de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.


Volg ons en deel dit berichtVolg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht